Privaatsussätted

 

Isikuandmete töötlemine
 

Baltic Agro Machinery OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsusätted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Baltic Agro Machinery OÜ soovib oma klientideni ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, viia asjakohaseid uudiseid Baltic Agro Machinery OÜ esindatavate toodete ja teenuste kohta, kutseid Baltic Agro Machinery OÜ poolt korraldatavatele seminaridele ja demopäevadele ning muud ettevõttega seotud teavet.  

Baltic Agro Machinery OÜ võib küsida Teilt järgnevaid andmeid:

  • Teie isikuandmed: nimi, e-mail, telefoninumber, postiaadress
  • Teie ettevõttega seotud andmeid: nimi, registrikood, postiaadress jt avalikud andmed
  • Teie veebilehe kasutamisega seotud andmed (küpsised, IP aadressid, külastatud lehed, pixlid).

Baltic Agro Machinery OÜ töötleb isikuandmeid, mida olete registreerimisel, päringu saatmisel või küsitluste täitmisel andnud. Teil on õigus igal ajal oma andmete käitlemise nõusolek tagasi võtta. Selleks saatke sooviavaldus e-aadressile info@balticagromachinery.com.

Teie isikuandmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele (va seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel riigiasutustele). Baltic Agro Machinery OÜ võib isikuandmeid avaldada üksnes juhul, kui kohustus tuleneb seadusest. Isikuandmete esitamisega Baltic Agro Machinery OÜ-le vastavalt eeltoodule nõustute sellise isikuandmete avaldamisega.

Uuendatud nõusoleku alusel võib Baltic Agro Machinery OÜ saata Teile pakkumisi ja teateid nt järgmiseid kanaleid kasutades:

  • Baltic Agro Machinery OÜ-le teada olevatel e-posti aadressidel;
  • SMS-i või muu elektroonilise sõnumiga kontaktnumbril;
  • Baltic Agrole mittekuuluvate rakenduste, e-keskkondade ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, kus pakutakse turundusvõimalusi (nt Facebook jne.)

Baltic Agro Machinery OÜ, Tehnika 9, Türi, 72213, Järvamaa, vastutab käideldavate isikuandmete eest. Kui soovite teavet, milliseid isikuandmeid Baltic Agro Machinery OÜ käitleb, võite esitada kirjaliku päringu e-aadressil info@balticagromachinery.com.

Turvalisus

Baltic Agro Machinery OÜ annab endast parima ja rakendab andmete töötlemisel organisatsioonilisi, füüsilisi ning infotehnilisi turvameetmeid, mis väldiksid andmete kaotust või sattumist ja väärkasutust mittevolitatud ja pahatahtlike kolmandate osapoolte poolt.